4chevaux » Specials » Paarden zintuigen

Zintuigen van het paard

Zintuigen van het paard Een paard heeft net als een mens vijf zintuigen. Met deze zintuigen verkent en leert het paard de wereld om zich heen. Doordat de zintuigen bij paarden anders zijn dan bij mensen zal het paard een ander beeld van de wereld hebben dan mensen. Het paard zal dan ook anders reageren. Het is daarom van belang dat een ieder die omgaat met paarden zich bewust is van de zintuigen van een paard.

De wereld anders bekeken

Het paard gebruikt zijn zintuigen om zijn omgeving in de gaten te houden. Omdat een paard een vluchtdier is, is het voor een paard zeer belangrijk om te weten wat er in zijn omgeving gebeurt en hier adequaat op te reageren. Om een paard iets te kunnen leren is het van belang om de wereld te leren zien door de ogen van het paard. Het zal dan blijken dat de wereld er opeens heel anders uitziet.

De vijf zintuigen

Om paarden te kunnen begrijpen en daardoor beter met ze te kunnen communiceren is het belangrijk te weten hoe het paard de wereld ziet, hoort, proeft, voelt en ruikt. Een paard reageert op de wereld om hem heen en om goed met paarden om te gaan is het belangrijk om te realiseren dat een paard in een ander soort wereld leeft dan dat wij mensen leven: een paard is en blijft een vluchtdier. Zo zal een paard van dingen schrikken die wij mensen helemaal niet (kunnen) zien. Dit zijn de zogenaamde bakkabouters.

Paarden begrijpen

Om te begrijpen waarom een paard reageert zoals hij reageert moet je eerst weten wat een paard waarneemt. Als je weet op welke manier een paard een vreemd voorwerp waarneemt én op welke manier je hem kunt leren dat het voorwerp niet eng is, kun je het paard het paard echt trainen.

Het zesde zintuig

Sommige mensen spreken bij paarden ook wel over een zesde zintuig. Paarden zouden heel goed de sfeer en de energie bij mensen kunnen voelen. Het paard zal angst, aarzelingen, maar ook moed en zelfvertrouwen bij mensen goed kunnen waarnemen. Paarden zullen hier dan weer op reageren. Ook wordt wel gezegd dat angstzweet door paarden geroken wordt. Dit zesde zintuig is echter niet wetenschappelijk bewezen.
Zintuigen van het paard - Het gezichtsvermogen

Zintuigen van het paard - Het gezichtsvermogen

Eén van de belangrijkste zintuigen van een paard is het gezichtsvermogen. Een paard neemt zijn omgeving onder andere op via neus, mond en ogen. Voor mensen die omgaan met paarden is het belangrijk om…
Zintuigen van het paard - De reukzin

Zintuigen van het paard - De reukzin

Een paard neemt zijn omgeving onder andere op via neus, mond en ogen. De reukzin van het paard is zeer goed ontwikkeld. De twee grote neusgaten vangen veel geurtjes op en geven het paard zo veel infor…
Zintuigen van het paard - Het gehoor

Zintuigen van het paard - Het gehoor

Paarden horen veel beter dan mensen. Het paard kan zijn oor naar de geluidsbron draaien om het geluid te lokaliseren. Het paardenoor wordt echter niet alleen gebruikt om te horen, maar het wordt ook g…
Zintuigen van het paard - De smaakzin

Zintuigen van het paard - De smaakzin

Met betrekking tot de smaak zijn paarden net mensen: het ene paard is kieskeuriger dan het andere. Ook hebben paarden ieder hun eigen voorkeur voor smaak. Echter zijn bij alle paarden de smaken zout e…
Zintuigen van het paard  De tastzin

Zintuigen van het paard De tastzin

Tastzin is een belangrijk zintuig voor een paard. De meeste communicatie tussen mens en paard vindt plaats via de tastzin. Het is daarom belangrijk dat mensen begrijpen hoe de tastzin van een paard we…
Gepubliceerd door 4chevaux op 19-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: FraukeFeind, Pixabay
  • http://www.bokt.nl/wiki/Zintuig