4chevaux » Wetenschap
Artikelen 1 - 10 van 10 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Binaire, octale en hexadecimale getallenstelsels

Binaire, octale en hexadecimale getallenstelsels

In het gewone leven gebruiken wij het decimale stelsel voor de getallen. Een voor ons ‘gewoon’ getal bestaat uit cijfers van 0 tot en met 9. Deze getallen worden geschreven als macht van 10, het is ee… Wiskunde, 08-04-2015
De geschiedenis van pi

De geschiedenis van pi

Het magische getal pi. Een geheimzinnig, maar ook interessant getal. We hebben het allemaal op school bij de wiskundeles gehad. Vanaf het begin van de wiskunde heeft het getal tal van wiskundewetensch… Wiskunde, 30-04-2015
Geschiedenis van de Romeinse cijfers

Geschiedenis van de Romeinse cijfers

De Romeinse cijfers, we kennen ze allemaal. Ze staan vaak afgebeeld op klokken, als geboortedatum, op standbeelden of bij de nummering van vorsten of pausen met dezelfde naam (zoals paus Johannes XXII… Wiskunde, 04-05-2015
Geschiedenis van de wiskunde: Babylonische Wiskunde

Geschiedenis van de wiskunde: Babylonische Wiskunde

De Babyloniërs rekenden met eenheden van 60. Ze gebruikten het zestigtallig of sexagesimaal stelsel. Dit lijkt heel ongemakkelijk, maar ook wij gebruiken nog steeds onderdelen van de Babylonische wisk… Wiskunde, 04-04-2015
Geschiedenis van de wiskunde: Klassieke Arabische Wiskunde

Geschiedenis van de wiskunde: Klassieke Arabische Wiskunde

De Arabieren hebben misschien in de wiskunde niet zulke grote ontdekkingen gedaan zoals bijvoorbeeld de Babyloniërs of de Grieken, maar zij hebben wel een grote rol gespeeld in de hedendaagse wiskunde… Wiskunde, 11-04-2015
Geschiedenis van de wiskunde: Oude Egyptische Wiskunde

Geschiedenis van de wiskunde: Oude Egyptische Wiskunde

Een van de oudste bekende volken die met cijfers berekeningen konden maken waren de oude Egyptenaren. De oude Egyptenaren leefden zo’n 4000 jaar geleden, ongeveer tussen de rond 2400-600 v Chr. Deze o… Wiskunde, 05-04-2015
Keynes, de grondlegger van de Keynesiaanse theorie

Keynes, de grondlegger van de Keynesiaanse theorie

De econoom John Maynard Keynes heeft de naar hem vernoemde Keynesiaanse theorie bedacht. De theorie, die hij in 1936 in zijn beroemde boek ‘Algemene theorie van werkgelegenheid, interest en geld’ besc… Economie, 07-04-2015
Omtrek berekenen van een wiskundig figuur

Omtrek berekenen van een wiskundig figuur

Het komt regelmatig voor dat je moet weten wat de omtrek van iets is. Het is daarom handig om te weten hoe je de omtrek van iets kan berekenen. Het makkelijkst is natuurlijk om de lengte van de zijdes… Wiskunde, 13-10-2015
Oude Nederlandse lengtematen

Oude Nederlandse lengtematen

Mensen hebben altijd al dingen meetbaar willen maken. Denk maar aan gewicht, lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten. Tot aan de Franse tijd waren er echter geen uniforme meetwaarden. Iedere landstreek… Diversen, 03-06-2015
Oude Nederlandse oppervlaktematen

Oude Nederlandse oppervlaktematen

Voordat het metrieke stelsel in het begin van de 19e eeuw in Nederland werd ingevoerd, waren er verschillende oude maten in omloop. Elke landstreek had zo zijn eigen maten om te meten. Vaak werden de… Diversen, 19-06-2015