4chevaux » Specials » Hechting

Verstoorde hechting bij kinderen

Verstoorde hechting bij kinderen Wanneer een kind zich niet heeft kunnen hechten aan een volwassene kan dit ernstige problemen geven. Het kind is dan onveilig gehecht, wat veel problemen kan geven in de ontwikkeling van het kind en in de relaties die het kind op oudere leeftijd aan zou kunnen gaan.

Wat is hechting?

Een kind heeft om te overleven eten en drinken nodig. Maar daarnaast heeft een kind ook aandacht, genegenheid en liefde nodig. Het kind heeft volwassenen om zich heen nodig die adequaat reageren op de behoeften van het kind en die er voor zorgen dat het kind krijgt wat hij nodig heeft: eten, drinken, schone luier en liefde. Een kind leert op deze manier dat ouders voor hem zorgen en in zijn behoeften voldoen: een kind leert zo zich aan volwassenen te hechten die er voor hem zijn.

Baby’s zullen leren dat ouders altijd weer terugkomen bij hem, hij leert dat ouders best boos op hem kunnen zijn, maar dat ze altijd weer terugkomen. Dit zijn geruststellende gedachten voor een kind. Het kind krijgt hierdoor zelfvertrouwen, basisvertrouwen. Het kind leert dat het er mag zijn. Er is sprake van een goede hechtingsrelatie

Onveilige hechting

Er zijn ook kinderen die zich door omstandigheden niet goed hebben kunnen hechten. Deze kinderen hebben geen basisvertrouwen kunnen ontwikkelen en er is bij deze kinderen geen sprake van een goede hechtingsrelatie. Deze kinderen zijn onveilig gehecht. Kinderen die onveilig zijn gehecht kunnen hier tot in de volwassenheid problemen van ondervinden.

Types onveilige hechting

Niet ieder kind reageert op dezelfde manier wanneer hij geen goede hechting is kunnen aangaan. Er zijn verschillende types onveilige hechting te onderkennen:
 • Ongeveer 20% van de kinderen zijn vermijdend gehecht.
 • Ongeveer 10% van de kinderen zijn afwerend (ambivalent) gehecht.
 • Ongeveer 15 % van de kinderen zijn gedesorganiseerd gehecht.

Risicofactoren

Sommige kinderen hebben grotere kans om zich onveilig te hechten dan andere kinderen. Deze risico’s hoeven niet altijd alleen bij het kind te liggen, ook ouders of de omgeving kunnen ervoor zorgen dat een kind geen basisvertrouwen kan ontwikkelen en zich niet kan hechten.

Ouderfactoren

 • Onveilig gehechte ouders.
 • Onverwerkte trauma’s bij ouders
 • Psychische problemen bij ouders
 • Ouders die niet sensitief zijn

Gezinsfactoren

 • Verwaarlozing van het kind
 • Verschillende opvoeders van het kind door wisselende relaties van de ouder(s)
 • Stress binnen het gezin, bijvoorbeeld door ziekte of werkloosheid
 • Mishandeling van gezinsleden
 • Ruzie binnen gezinsleden, relationele problemen

Kindfactoren

 • Kinderen met zichtbare handicaps
 • Adoptiekinderen
 • Couveusekinderen
 • Huilbaby’s
Verschil hechtingsproblematiek en ADHD

Verschil hechtingsproblematiek en ADHD

Vaak krijgen kinderen met een hechtingsproblematiek het stempel ADHD opgeplakt. Dit is onterecht. Op het eerste gezicht lijkt het logisch, want het gedrag van kinderen met een hechtingsprobleem en kin…
Verschil hechtingsproblematiek en hechtingsstoornis

Verschil hechtingsproblematiek en hechtingsstoornis

In veel artikelen worden de twee termen hechtingsproblematiek en hechtingsstoornis door elkaar gebruikt. Vaak weten mensen niet eens dat er een verschil is tussen kinderen met hechtingsproblematiek en…
Gesprekken met kinderen met hechtingsproblematiek

Gesprekken met kinderen met hechtingsproblematiek

Een van de problemen die kinderen met hechtingsproblematiek hebben is dat ze niet veel vertellen. En dat ze hun emoties niet voelen, dan wel niet (goed) onder woorden kunnen brengen. Wanneer een kind…
Ontvangstbevestiging en benoemen bij hechtingsproblemen

Ontvangstbevestiging en benoemen bij hechtingsproblemen

Kinderen met hechtingsproblemen hebben vaak problemen met het hebben van zelfvertrouwen. Veel van deze kinderen zijn er niet van overtuigd dat ze er mogen ‘zijn’. Met behulp van het geven van een ontv…
Gepubliceerd door 4chevaux op 07-07-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay