4chevaux » Specials » Leren rekenen

Leren rekenen op de basisschool

Leren rekenen op de basisschool Rekenen is een verplicht vak op de basisschool. De kinderen beginnen al in de groepen 1 en 2 met het voorbereidende werk. Tot aan groep 8 krijgen de kinderen rekenles. In groep 8 moeten de kinderen minimaal genoeg weten om met de wiskundelessen op de middelbare scholen goed mee te kunnen komen. De overheid heeft daarom doelen voor het rekenonderwijs opgesteld, de zogenaamde kerndoelen.

Verschillende methodes

Er zijn verschillende methodes voor het leren rekenen te onderkennen. Niet elke school gebruikt dezelfde methode, waardoor ook niet ieder kind aan het einde van een groep hetzelfde kan. Zo zijn er methodes die kinderen al in groep 3 alle tafels laten automatiseren, terwijl er ook methodes zijn die in groep 3 alleen de kinderen de tafels 1 tot en met 5 en 10 aanbieden en pas in de volgende groep de overige tafels.

Echter moeten alle methodes aan het einde van de basisschool de kinderen een minimale rekenbasis hebben gegeven, waardoor ze een basis hebben voor de wiskunde lessen op het voortgezet onderwijs.

Momenteel (2015) zijn de volgende methodes in Nederland beschikbaar:
 • Alles telt (ThiemeMeulenhoff, Amersfoort)
 • De wereld in getallen (Malmberg, ís-Hertogenbosch)
 • Pluspunt (Malmberg, ís-Hertogenbosch)
 • Rekenrijk (Noordhoff, Houten)
 • Rekenwonders (BazaltHCO, Vlissingen)
 • Reken zeker (Noordhoff, Houten)
 • Wizwijs (Zwijsen, Tilburg)

Kerndoelen

Ondanks dat er verschillende methodes zijn voor het rekenen, moeten de scholen voldoen aan de kerndoelen die het ministerie van Onderwijs en Cultuur hebben opgesteld. In deze kerndoelen wordt exact aangegeven wat de basisschool de kinderen moet bieden in het rekenonderwijs. De basisscholen mogen echter zelf de methode uitkiezen die het best bij het profiel van de basisschool past.

Voor de wiskunde/rekenles in het basisonderwijs zijn kerndoelen opgenomen voor:
 • Wiskundig inzicht en handelen
 • Getallen en bewerkingen
 • Meten en meetkunde
Leren rekenen in groep drie

Leren rekenen in groep drie

Op de basisschool leren kinderen rekenen. Er zijn verschillende rekenmethodes, elke met bijbehorende boeken. Echter moeten aan het einde van groep drie alle kinderen aan bepaalde (reken)voorwaarden vo…
Leren rekenen in groep vier

Leren rekenen in groep vier

Rekenen is een verplicht vak op de basisschool. Elke school kan een andere methode gebruiken om te leren rekenen, maar aan het einde van het schooljaar moeten de kinderen op een bepaald niveau kunnen…
Leren rekenen in groep vijf

Leren rekenen in groep vijf

Een van de vakken die op de basisschool wordt onderwezen is rekenen. Niet elke school gebruikt dezelfde methode om de kinderen te leren rekenen, maar scholen zijn wel verplicht om aan het einde van he…
Leren klokkijken

Leren klokkijken

Op de basisschool leert een kind klokkijken. Het leren klokkijken is ingewikkelder dan het lijkt. Sommige kinderen vinden het leren klokkijken moeilijk en ondervinden hier problemen mee, maar waarom e…
Gepubliceerd door 4chevaux op 04-09-2015, laatst gewijzigd op 08-10-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Ariesa66, Pixabay
 • http://paborekenen.nl/binaries/content/assets/standaardsites/content-paborekenen/msed-paborekenen/algemeen/01a_kerndoelenboekje_rekenonderwijs.pdf (bezocht 4/9/2015)
 • http://paborekenen.nl/artikelen/algemeen/uitgangspunten-rekenen-wiskunde.html (bezocht 4/9/2015)
 • http://paborekenen.nl/artikelen/algemeen/reken-wiskundemethodes-voor-het-basisonderwijs.html (bezocht 4/9/2015)