4chevaux » Specials » Lezen

Leren lezen op de basisschool

Leren lezen op de basisschool Op de basisschool leren kinderen lezen. Het is heel belangrijk dat kinderen leren lezen. Lezen is een voorwaarde om op school succesvol te kunnen zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om later in de maatschappij te kunnen lezen: de maatschappij vraagt van mensen dat zij kunnen lezen. Als mensen niet kunnen lezen worden zij vaak begrensd in hun mogelijkheden. Het leren lezen gebeurt in fases. Om goed te leren lezen zal een kind elke fase moeten doorlopen. Het ene kind is sneller toe aan de volgende fase dan een ander kind. Het kan echter wel problemen geven wanneer een kind te lang in een fase blijft hangen. Er kan dan een probleem met lezen zijn. Hoe vroeger er op het probleem wordt ingespeeld, hoe beter het vaak kan worden opgelost.

Letters herkennen

In groep 1 en 2 wordt er vaak een begin gemaakt met het herkennen van letters. Vaak gebeurt dit op een speelse manier met bijvoorbeeld een lettertafel. Er wordt dan een tafel ingericht voor dingen die beginnen met een bepaalde letter. De kleuters mogen dan van thuis voorwerpen meenemen die beginnen met de letter.

Aanvankelijk lezen

In groep 3 wordt doorgegaan met het herkennen van de letters. Ook samengestelde letters zoals ‘oe’, ‘ui’ en ‘au’ komen aan bod. In totaal worden de 34 grafemen (letterklanken) bij de leerlingen geïntroduceerd.

De kinderen leren ook te ‘hakken’ en te ‘plakken’ waardoor zij woorden kunnen leren lezen. Deze woorden worden weer in een zin gezet en op deze manier leert een kind korte, eenvoudige verhaaltjes te lezen.

Begrijpend lezen

Als de kinderen eenmaal woorden en zinnen kunnen lezen, wordt er geoefend in het begrijpend lezen. Vanaf groep 4 leren de kinderen om wat sneller te lezen waardoor de tekst begrijpelijker wordt.

Boekjes

Bij elke fase van het lezen horen ook verhaaltjes met verschillende moeilijkheidsgraden. Om bij de juiste fase, het juiste boekje te kiezen kan men gebruik maken van het AVI-systeem. Aan de hand van het AVI-niveau van het kind kan er op niveau een boekje uitgekozen worden.

Leesproblemen

Sommige kinderen kunnen leesproblemen krijgen. Kinderen kunnen te lang blijven spellen (‘hakken’ en ‘plakken’) of kinderen gaan radend, gokkend lezen. Het is van belang dat deze leesproblemen in een vroeg stadium worden herkend, zodat het probleem op de juiste wijze aangepakt kan worden.
Leesproblemen: spellend lezen

Leesproblemen: spellend lezen

De meeste lezers beginnen met lezen door woorden letter voor letter te spellen, te ‘hakken’ en te ‘plakken’. Dit is een van de fases waar een beginnende lezer doorheen moet om goed te leren lezen. Dez…
Leesproblemen: radend lezen

Leesproblemen: radend lezen

Een radende lezer is een vlotte lezer die veel fouten maakt bij het lezen en deze zelf niet opmerkt. De lezer leest bijvoorbeeld een woord, maar vervangt het woord bij het lezen door een ander woord.…
Leesproblemen: zwak begrijpend lezen

Leesproblemen: zwak begrijpend lezen

Een zwak begrijpende lezer is een lezer die moeite heeft met het begrijpen van een gelezen tekst. Omdat onze maatschappij talig is, is het begrijpen van geschreven teksten zeer belangrijk. Er kunnen v…
Leren automatiseren met Bloon

Leren automatiseren met Bloon

Op school moeten verschillende dingen uit het hoofd geleerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het spellen van woorden. Niet alle woorden worden geschreven zoals ze klinken, deze woorden moeten uit het hoo…
AVI - de bepaling van leesniveaus

AVI - de bepaling van leesniveaus

Op de basisschool wordt er vanaf groep 3 lesgegeven in technisch lezen. Om later begrijpend te kunnen lezen is technisch lezen een basisvoorwaarde. Het is dan ook heel belangrijk dat een kind goed tec…
Leren lezen: de fases in het technisch leesonderwijs

Leren lezen: de fases in het technisch leesonderwijs

Kinderen leren op de basisschool lezen. Het leren lezen is in verschillende fasen op te delen. In groep 1 en 2 krijgen de kleuters de eerste letters aangereikt. In groep 3 wordt dit uitgebreid en lere…
Leren lezen: begrijpend lezen

Leren lezen: begrijpend lezen

Begrijpend lezen is teksten lezen en begrijpen wat er staat. Er is dus een verschil tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Iemand die technisch goed in staat is een tekst te lezen, hoeft de tekst…
Gepubliceerd door 4chevaux op 04-07-2015, laatst gewijzigd op 06-07-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties